Boek
Beschikbaarheid / reservering Klantenzone Betalingsbalans
Van
Naar

CAMPEZCOUVERT annuleringsverzekering

campezcouvert

De verzekering Campez Couvert garandeert alle annuleringen
die niet jouw schuld zijn.
Met andere woorden, alles is gegarandeerd, behalve de verandering van mening!

Voorwaarden CAMPEZCOUVERT

flyer-jpg-campez-couvert-1.jpg

CampezCovert garandeert :

- Overlijden, ongeval of ernstige ziekte, ziekenhuisopname
Overlijden, ongeval of ernstige ziekte, ziekenhuisopname van de verzekerde, van een ouder of een naast familielid - Materiële schade of belangrijke diefstal - Zwangerschapscomplicaties van de verzekerde
- Zwangerschap is een contra-indicatie voor het verblijf door de aard ervan
Zwangerschap is een contra-indicatie voor het verblijf door de aard ervan
- Ontslag, contractuele beëindiging
- Oproeping voor een herstellend examen
- Contra-indicatie en na vaccinatie
- Depressieve toestand, psychische, zenuw- of geestesziekte
- Ernstige schade aan het voertuig
- Het verkrijgen van een baan
- Intrekking of wijziging van betaald verlof
- Professionele overdracht
- Weigering van een toeristenvisum
- Convocatie: voor de adoptie van een kind, als getuige of jury
als getuige of jurylid, voor een orgaantransplantatie
- Natuurrampen (in de zin van wet nr. 86-600
van 13 juli 1986, zoals gewijzigd)
- Verbod op de site
- Annulering van een van de personen die de verzekerde vergezellen
(maximaal 8 personen)
- Scheiding (PACS of huwelijk)

Vind alle algemene verzekeringsvoorwaarden
op www.campez-couvert.com

campezcouvert